Filtrera

Resultat av enkäten

Stort intresse

Till dagens datum har det inkommit nästan 100 positiva svar på enkäten

...

Seminarieinbjudan

Inbjudan till stift, församlingar, samfälligheter, förtroendevalda och anställda

...

Styrelsen inspekterar

Kyrkvindens styrelse gjorde den 23 april 2009 en första inspektion av pågående

...

Tornlyften

 

...