Mer vindkraft i Kyrkvinden?

Kategori: Uncategorised Publicerad måndag, 11 april 2011 Skriven av Göran Jacobsson

Så har vi lämnat två riktiga vintermånader bakom oss, en kort och en lång om man så vill. Februari var kallare än normalt i praktiskt taget hela landet, mycket beroende på kylan i mitten av månaden. Från 0.5° kallare i söder till 5° kallare längst i norr. Jämfört med i fjol var det något mildare i södra Sverige, medan det lokalt i nordöstra Norrland var den kallaste februari sedan 1985. Fastän månaden var så kall var den inte vindfattig och under nästan två veckor rådde stormigt väder i stora delar av landet.

Mars blev mild och blåsig och bjöd på temperaturöverskott i hela landet från strax över det normala i söder till som mest omkring 3 grader över normalt i norra Norrland. Gladhammar i Småland rapporterade månadens högsta temperatur med 15.5º. Månaden blev för norra Sveriges del blåsig med lågtryck som drog in västerifrån i en aldrig sinande ström. Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen noterade då nytt svenskt rekord i medelvind för mars på 42 m/s (källa SMHI).

Vindproduktion

Av denna väderrapportering förstår man att vårt vindkraftverk har haft mycken vind att göra elektricitet av. Vårt verk har under årets tre första månader producerat nästan exakt lika mycket som perioden januari – maj 2010. Det blev 2 534 MWh nu jämfört med 2 574 MWh för 2010. Det blir ett månadsgenomsnitt på 845 MWh och skulle det gälla för hela året blir det totalt 10140 MWh (10,14 Gwh). Det kan vi dock inte förvänta oss då sommarmånaderna vanligvis blir mer stillsamma. För våra andelsägare blir februari och mars lite av ”guldmånader” då vi kan räkna in 90 kWh respektive 106 kWh el per andel och månad.

Mer vindkraft i Vänern

Det finns nu en möjlighet för Kyrkvinden att utöka sitt engagemang i Vänern och bygga ett verk till där. För att få underlag till beslut i denna fråga har styrelsen skickat ut en enkät till medlemmarna och samtliga församlingar, samfälligheter, stift för undersöka intresset för att bygga mera. I det här tidiga skedet finns inget detaljerat kalkylunderlag men vi kan på goda grunder utgå från att projektet blir snarlikt Vindpark Vänern. Det blir flera verk och något större verk och det blir möjligt att dra nytta av kunnande och erfarenheter som redan finns i området. Från Kyrkvindens sida räknar vi med att upplägget för medlemmarna blir ungefär detsamma som för nuvarande verk. (2011-04-02)

När detta skrivs har det kommit in ett 20-tal positiva svar men det räcker inte. Vi behöver många fler svar med uttalad vilja att köpa andelar. Det finns tid ända fram till den 6 maj att besvara enkäten.

 

Träffar: 1201