Karlstad stift inspekterar

Kategori: Uncategorised Publicerad söndag, 09 september 2012 Skriven av Göran Jacobsson

Karlstad stift är en av de 11 kyrkliga enheter som bildade Kyrkvinden Ekonomisk Förening i juni 2005, då med stiftsjägmästare Stig Berg i spetsen. Det har gått sju år och stiftet tyckte nu att det var dags att göra en inspektion eller uppföljare av sitt medlemskap i föreningen och man inbjöd undertecknad till ett möte den 29 maj i stiftets lokaler i Karlstad.

Med åren har nya personer trätt in stiftets egendomsnämnd och nu var det stiftsjägmästare Helena Eld som höll i trådarna (två från höger i bilden). Under sammanträdet gjordes en genomgång av läget i medlemskapet, nyttan och glädjen av att få ren, förnybar och lokalproducerad el för stiftskansliets förbrukning. Stiftet berättade vidare om intresset för förnybar el och vindkraft hos olika aktörer inom stiftet och om arrendekontrakt för uppsättande av vindkraftverk som bearbetas. Man ville också veta mera om projektet Stenkalles grund, den nya vindparken som projekteras och som ska prövas i miljödomstolen under augusti månad

Egendomsnämnden

Efter sammanträdet hade stiftet förberett en studieresa ut på Vänern, till vindkraftverken och vårt eget verk Andreas. Med väder som gjort för en båttur till verken – tillräcklig vind för att verken i maklig takt skulle avge kanske 500 kw – men inte så mycket att båtresan blev otrevlig kunde också en något sen lunch intagas vid båtklubbens brygga i Segerstads skärgård. Resan tillbaka gick i snabb takt för det snälla vädret på Vänern är sällan långvarigt.  Sjuan, säger skeppar Marcus på Vänertjänst, den går som ett urverk

Göran Jacobsson

Andreas med angöringsplattform

Träffar: 1351