Kyrkvindens elbolag

Kategori: Uncategorised Publicerad fredag, 13 juni 2008 Skriven av Göran Jacobsson

Kyrkvindens nya kundbolag

Kyrkvindens styrelse har efter prövning av inkomna anbud beslutat att uppdra till Kalmar Energi att försälja all elenergi från vårt vindkraftverk i Vindpark Vänern.

Styrelsen har lagt stor vikt vid att kundbolaget ska erfarenhet av försäljning av el från andelsägda vindkraftverk. Det speciella med denna handel är att andelsägarna har rätt att få köpa el förhållande till ägandet i vindkraftverket men naturligtvis även att få köpa all el som andelsägaren behöver i övrigt. Det blir följaktligen två olika priser på elfakturan så kravet blir således ännu större på överskådlighet. Styrelsen har förstått att Kalmar Energi besitter dessa kunskaper. Se mera om Kalmar Energi

Bilden är från den 13 juni 2008 då Jan-Åke Jacobson och Göran Jacobsson från Kyrkvinden mötte Staffan Larsson och Malin Moessner från Kalmar Energi för att underteckna samarbetsavtalet (från vänster Staffan, Malin, Jan-Åke och Göran).

Träffar: 1392