Kyrkvindens och andra bolags priser

Kategori: Uncategorised Publicerad måndag, 10 september 2012 Skriven av Göran Jacobsson

Kyrkvindens elpris

Det är först nu som vi börjar få ett hyfsat gott grepp om totalekonomin och den 17 oktober fastställde Kyrkvindens styrelse medlemspriset på el till 0,25 kr per kWh. Om inget oförutsett händer vid montering av vindkraftverket på fundamentet bör det här priset hålla något år framåt. En del medlemmar har visat viss tveksamhet i att teckna avtal med Kalmar Energi, bland annat på grund av att Kyrvindens pris inte varit fastställt men också på grund av att man redan har avtal för längre tid som tecknades för något år. De kan idag verka mycket förmånliga jämfört med vad Kalmar Energi erbjuder idag. Varje medlem måste naturligtvis själv med bästa möjliga beslutsunderlag bestämma när man byter ellevrantör. För att kunna få tillgång till Kyrkvindens goda pris är det Kalmar Energi man ska vända sig til. När de gamla avtalen löper ut och det blir dags att förnya avtalen så blir alla andra leverantörer mycket dyrare.

Jämförelser

Under vecka 45 hösten 2008 ebjöd de tre stora elbolagen Fortum, Eon och Vattefall el i bundet tre-årsavtal till 0,614 kr, 0,650 kr, 0,659 kr per kWh. Under samma vecka i TV-programmet Plus från Umeå, lämnar Vattenfall prognosen att priset de kommande 5 åren - till 2013 - blir något stigande. Skellefteå Kraft lämnar prognosen i stort sett oförändrat pris. Medlemmarna i Kyrkvinden Ef kommer att få köpa el motsvarande sitt andelsinnehav till priset 0,25 kr kWh. Vår prognos är att vi kan hålla det oförändrat under denna tid. Priset för varje kWh från Kyrkvinden blir således ca 0,35 kr lägre jämfört med dessa. Det må bli ett betydande tillskott till kyrkans verksamhet.

Träffar: 1274