Stillestånd i GG6

Kategori: Underhållsarbeten Publicerad söndag, 12 april 2015 Skriven av Göran Jacobsson

Sedan årsskiftet har det var stillestånd i Pettersons Vind's verk GG6. Stilleståndet beror på åsknedslag i vingarna, så pass kraftigt att risken för stora skador blir betydande om driften fortsätter. Reparationslaget har beredskap att starta upp arbetet så fort vädret medger. Som följd av detta kommer även Kyrkvindens ekonomi att påverkas på grund av den solidaritetsöverenskommelse som finns mellan parterna i den privata gruppen. Normalt brukar det finnas tillräckliga vindfönster för detta under april månad.

Träffar: 1243