Kilmatrapporten 2013

Kategori: Debatt Publicerad torsdag, 20 mars 2014 Skriven av Göran Jacobsson

 Så har ännu FN publicerat ännu en klimatrapport där det med ännu större säkerhet slås fast att det är människan som genom sina aktiviteter driver på den globala uppvärmningen av jorden. Från Kyrkvindens sida vill vi inte påstå att det idag är en uppseendeväckande nyhet utan vi vill främst göra en kort sammanfattning av rapporten tillgänglig för vår medlemmar. Vi vill hellre fokusera på det som vi kan göra – dvs öka tillgången på förnybar el. Med denna målsättning bevakar vi utvecklingen för projektet Stenkalles grund i nordvästra Vänern för vilket ett avgörande i högsta domstolen förväntas de närmaste månaderna.

Aktuell debatt

Även om nästan alla verkar hålla med om att det behövs mer förnybar el finns det åtskilliga som tror att det kanske inte gäller Sverige – för vi har ju kärnkraft. Den finns nu och några år till men anläggningarna är gamla och behöver bytas ut, det är ett faktum. Diskussion om vad som kärnkraften ska ersättas med är ständigt aktuell och blir kanske än mer intensiv inför kommande val. Följ denna länk för att ta del debatten. Tyskland är det land som verkligen har bestämt sig om förnybar el och om kärnkraften och det har drivit fram en enorm teknikutveckling och skapat många nya jobb. Kanske är det något för Sverige?

 

Träffar: 987