Energikommissionen 2016

Kategori: Debatt Publicerad tisdag, 01 november 2016 Skriven av Göran Jacobsson

I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energianvändningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som undertecknare. Kort om de övergripande målen och åtgärder av betydelse för vindkraften ges här

Mål

Det viktigaste målen formulerades med följande:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
  • Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

För vindkraften med betydelse för Kyrkvinden Ef anges om certifikatsystemet:

  • Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030
  • Ingen ytterligare ambitionshöjning ska göras fram till 2020.
  • Tekniska justeringar för att förbättra marknadens funktion, utan att öka ambitionsnivån, ska dock kunna göras för att öka tilltron till systemet.
  • Energimyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 och ska optimera systemet för att få fram den mest kostnadseffektiva elproduktionen

Med denna länk kan Energikommissonens sammanfattande rapport hämtas

Energimyndigheten

Energimyndigheten har därefter levererat en rapport som beskriver hur kvotplikten ska optimeras för få fram den mest kostnadseffektiva elproduktionen.

Träffar: 733