Vindkraftkonferensen 2016

Kategori: Debatt Publicerad tisdag, 01 november 2016 Skriven av Göran Jacobsson

Den 26 – 26 oktober skapade 750 deltagare och över 40 utställare tillsammans Nordens största återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Årets tema var ”Från inställning till omställning” och lade tyngdpunkten på Sverige. Världens länder har enats om målet, nu ska varje nation påbörja omställningen


Mötet genomfördes mot bakgrund av att de stora klimatmålen har fått stor acceptans världen över genom undertecknande av klimatavtalen tidigare i höst men också mot bakgrund av den blocköverskridande energiöverenskommelse som träffats i Sverige. På Kyrkvindens hemsida under menyvalet Förnybart > Aktuellt finns länkar till regeringens officiella dokument som beskriver hur det kan genomföras.

  • ♦ Frågan är inte längre om vi bör göra någonting utan nu gäller att arbeta för de mål som ställts upp var huvudtemat för konferensen.

  • ♦ Sverige som redan har en mycket stor andel förnybar el höjer ambitionen än mer och siktar mot 12 TWh ytterligare förnybart till slutet av 2020 och sedan upptill 18 TWh vid 2040. Ambitionshöjningen återspeglas i justeringar av elcertifikatsystemet men de kommer inte träda i kraft förrän i slutet av 2020.

  • ♦ Det stora problemet nu är att det finns ett stort elöverskott i Sverige (mer än 10 TWh) som pressar elpriset till nivåer som inte gör nyinvesteringar möjliga. De kommer förmodligen inte att ske förrän besked ges om och när olika kärnkraftreaktorer stängs.

  • ♦ Den snabba teknikutvecklingen för vindkraft och annat förnybart de senast 15 åren har hela tiden underskattats och idag anses brytpunkten för investeringsbeslut i landbaserad vindkraft ligga på ca 45 öre kWh inklusive certifikat. Utvecklingen gör också att tidigare vindkraftinvesteringar idag börjar betraktas olönsamma och ”repowering” var ett återkommande uttryck.

  • ♦ Ytterligare ett uttryck som ventilerades var Corporate Power Purchase Agreement (PPA) som är ett bilateralt avtal mellan en stor förbrukare och en leverantör av förnybar el. Avtalet tecknas med lång löptid på kanske tio år eller mera. Exemplet är Google som ingått avtal med några stora vindkraftföretag i Sverige på det viset. Eolus Vind Ab är den som tagit fram ett avtal med Google. Det långsiktiga avtalet gör att köparen var beredd  att betala lite mera än marknadspriset och detta gav i sin tur stabiliteten som behövdes för att kunna finna finansiär till projektet. Det upplägget borde vara något för Svenska Kyrkan i sin helhet att satsa på.

.

Träffar: 777