Justeringar i elcertifikatsystemet

Kategori: Debatt Publicerad onsdag, 08 mars 2017 Skriven av Bengt G

Året har inletts med sämre vindfångst än brukligt för vintermånaderna och därtill har elcertifikatpriserna sjunkit till rekordlåga nivåer på omkring 60 - till 70 kr MWh och många vinkraftföretag är nu hårt ekonomiskt pressade. Orsakerna till detta är flera men de flesta inom branschen är överens om att felet uppstod redan när systemet startade för 13 år sedan. Man delade ut alltför många certifikat i förhållande till de då befintliga anläggningarna för förnybar el så att det genast uppstod ett betydande överskott. Det har sedan släpat med hela tiden och dessutom har det ökat på grund av den stora utbyggnaden av ny vindkraft som skett. Nu presenteras förslag på hur justeringar i systemet ska kunna göras. Läs mer om detta här.

Träffar: 514