Andelsinnehav och förbrukning

Kategori: Andelsinnehavet Publicerad fredag, 30 oktober 2009 Skriven av Göran Jacobsson

Andelsinnehav i kooperativet

Grundförutsättningen för medlemmarnas kooperativa köp av el från Kyrkvinden är att de köper (förbrukar) all den el som motsvarar andelsinnehavet. Medlemmarna måste alltid betala för den el som motsvarar andelsinnehavet. Det är fundamentet för den kooperativa föreningen som möjliggör att föreningen kan sälja elkraften till lägsta möjliga självkostnadspris. Att forlöpande inneha fler andelar än vad man förbrukar är inte tillåtet (se stadgarna). Då blir det nödvändigt att sälja dessa.

Träffar: 1133