Förnybar hemsida

Kategori: Framsida Publicerad fredag, 16 januari 2015 Skriven av Göran Jacobsson

Ok, vi har haft dataintrång på hemsidan och nu gör vi om den. Förhoppningsvis kommer den vara i full drift nästa vecka. Alla gamla artiklar kommer inte att återfinnas direkt då en del kommer att läggas i ett arkiv till hemsidan. En följd av den här nykonstruktionen och uppdatering av hemsidan är att publiceringsdatum för de flesta artiklarna kommer att bli en dag i just denna vecka, mitten av januari 2015

Träffar: 2588