Pastorat och storpastorat

Kategori: Framsida Publicerad tisdag, 10 oktober 2017 Skriven av Göran Jacobsson

Pastorat är den vanligaste organisationsformen inom den kyrkliga sfären. Från och med 2017 har dessa minskat i antal eftersom tidigare pastorat med egen ekonomi gått samman och bildat ännu större pastorat, oftast med gränser som sammanfaller med kommunernas. I samman med övergången brukar uttrycket storpastorat användas.

Bland Kyrkvindens medlemmar finns det några som upphör att vara egna ekonomiska enheter, exempelvis en eller flera pastorat som går samman med ett befintligt pastorat och bildar en nytt sådant. I dessa fall gäller att andelarna som den ”ingående enheten” har i Kyrkvinden formellt ska överföras till den nya ekonomiska enheten. 

Befintliga elavtal som tecknats av Kyrkvindens medlemmar måste således ersättas med nya och rent formellt ska en överlåtelse av andelarna till den nya enheten utföras. Blankett för överlåtelse av andelar kan hämtas här. Behovet av förnybar el kan då kanske tillgodoses även i resten av det nya pastoratet om det fanns andelar som inte var utnyttjade. Men finns det för många andelar som inte kan utnyttjas bör de försäljas och vanligtvis finns det viss efterfrågan inom Kyrkvindens medlemskrets. Kontakta oss och hör efter.

GJ

Träffar: 1085