Vindfångsten oktober 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad torsdag, 23 november 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för oktober översteg normalnivå för perioden med god marginal och blev hela 962 MWh och vilket motsvarar ca 110 kWh per andel. 

Vindfångsten augusti 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 12 september 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för augusti blev måttlig, ganska exakt som snittvärdet för månaden - 459 MWh vilket motsvarar ca 53 kWh per andel. Mera vind kunde man önska - fast inte som det blivit över Karibiska havet!! 

 

Vindfångsten för augusti

Vindfångsten april 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad torsdag, 18 maj 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Fast våren har upplevts som mycket kall har april månad ändå bara varit marginellt blåsigare än normalt. Den total vindfångsten blev 674 MWh. Utslaget på andelar blir det ungefär 78 kWh. Våren 2017 - om det nu kan kallas för vår - borde övergå i sommar nu.

 

Vindfångsten maj -juni 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 18 juli 2017
Skriven av Super User

En något vindfattigare maj månad efterföljs av juni som varit måttligt varm och blåsigare än en vanlig juni. Den samlade vindfångsten för de båda månaderna uppgick till ca 1031 MWh vilket ger i genomsnitt ca 60 kWh per andel och månad. Inget ovanligt alltså.

Maj och Juni prod

Vindfångsten första kvartalet 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad måndag, 10 april 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Året har börjat något vindfattigare än brukligt för perioden men lite bättre blev det för mars månad med 822 MWh vilket gör att totalen för första kvartalet blev 2 221 MWh. Det är en mängd som motsvarar ett önskat genomsnitt för hela året, men något för lite för period av året. Tilldelning per andel blev för hela perioden 85 kWh och för mars 95 kWh.