Vindfångsten januari - april 2018

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 01 maj 2018
Skriven av Bengt G

Vindfångsten för vårens fyra första månader har varit sämre än normalt beroende på det ovanligt kalla och mycket vindfattiga vädret och därtill på driftstopp med varaktighet över något dygn. Den samlade vindfångsten för mars och april uppgår till 815,7 MWh. Utslaget på andelar motsvarar det ca 47 kWh per andel och månad. 

Vinfångsten våren 2018

 

 

/vpvimages/JanApril18.jpg

Vindfångsten jan - feb 2018

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad onsdag, 14 mars 2018
Skriven av Super User

Vindfångsten för årets första två månader har vari sämre än normalt, mycket beroende på det ovanligt kalla och något vindfattiga vädret men också på grund av driftstopp med varaktighet över några dygn. Den samlade vindfångsten för de två månaderna uppgår till 1 104 MWh. Utslaget på andelar motsvarar det 80 respektive 44 kWh per andel och månad. 

Vindfångsten november 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad onsdag, 20 december 2017
Skriven av Super User

Vindfångsten för november blev nästan som normalnivån för perioden och uppgår till 897 MWh och vilket motsvarar ca 100 kWh per andel. 

Vindfångsten för hela 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad fredag, 26 januari 2018
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för hela 2017 blev 7 990 MWh vilket är sämre än ett genomsnittsår på grund av några längre stillestånd för reparation av turbin mm. Den samlade årsproduktionen motsvarar ca 923 kWh per andel och för december månad blev den ca 80 kWh.

 

 

Vindfångsten oktober 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad torsdag, 23 november 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för oktober översteg normalnivå för perioden med god marginal och blev hela 962 MWh och vilket motsvarar ca 110 kWh per andel.