Vindfångsten för hela 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad fredag, 26 januari 2018
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för hela 2017 blev 7 990 MWh vilket är sämre än ett genomsnittsår på grund av några längre stillestånd för reparation av turbin mm. Den samlade årsproduktionen motsvarar ca 923 kWh per andel och för december månad blev den ca 80 kWh.

 

 

Vindfångsten november 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad onsdag, 20 december 2017
Skriven av Super User

Vindfångsten för november blev nästan som normalnivån för perioden och uppgår till 897 MWh och vilket motsvarar ca 100 kWh per andel. 

Vindfångsten augusti 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 12 september 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för augusti blev måttlig, ganska exakt som snittvärdet för månaden - 459 MWh vilket motsvarar ca 53 kWh per andel. Mera vind kunde man önska - fast inte som det blivit över Karibiska havet!! 

 

Vindfångsten för augusti

Vindfångsten oktober 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad torsdag, 23 november 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten för oktober översteg normalnivå för perioden med god marginal och blev hela 962 MWh och vilket motsvarar ca 110 kWh per andel. 

Vindfångsten maj -juni 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 18 juli 2017
Skriven av Super User

En något vindfattigare maj månad efterföljs av juni som varit måttligt varm och blåsigare än en vanlig juni. Den samlade vindfångsten för de båda månaderna uppgick till ca 1031 MWh vilket ger i genomsnitt ca 60 kWh per andel och månad. Inget ovanligt alltså.

Maj och Juni prod