Vindfångsten hela året 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad onsdag, 18 januari 2017
Skriven av Bengt G

Även för december blev vindfångsten mycket god och uppgick till 988 MWh vilket motsvarar omkring 115 kWh per andel. Vindfångsten för hela året visar stora avvikelser från snittkurvan men totalen är tillfredsställande då den uppgår till 8 517 MWh.

Vindfångsten till och med november 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad måndag, 12 december 2016
Skriven av Bengt G

Vindfångsten för november blev som väntat väldigt god och uppgår till 1 125 MWh vilket motsvarar omkring 125 kWh per andel. Vindfångsten för hela året visar stora avvikelser från snittkurvan men troligen får vi se en mer normal decembermånad.

Vindfångsten till och med augusti 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad torsdag, 04 augusti 2016
Skriven av Göran Jacobsson

Vindfångsten första halvåret 2016 har varit mycket mindre än normalåret men från och med juli verkar det som vi får en återgång till normala vindförhållanden. För augusti blev det faktiskt bättre än normalåret med 715 MWh vilket motsvarar ca 80 kWh per andel.

Vind till och med augusti

 

Vindfångsten till och med oktober 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 01 november 2016
Skriven av Göran Jacobsson

I augustirapporten förutspåddes mer normala vindar för årstiden men det höll inte för september som blev sämre än väntat men höll inte heller för oktober som blev bättre än väntat. Sammantaget för de båda månaderna blev vindfångsten 1 530 MWh och för september månad blev det 60 kWh och för oktober 110 kWh per andel.

Så här svängig är produktionen för året till och med nu.

Produktionen till och med oktober

Vindfångsten andra kvartalet 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 31 maj 2016
Skriven av Göran Jacobsson

Våren och nu snart sommaren 2016 fortsätter att vara extremt vindfattig och när maj månad är summerad visar det sig att vindfångsten varit ca 15% lägre än ett genomsnitt och ca 34% lägre än rekordåret 2015.  Vindfångsten blev 570 respektive 535 MWh för april -maj, tillsammans 1 105 MWh. Fördelat på andelarna i Kyrkvinden blir det ca 124 kWh för hela perioden eller ca 63 kWh per månad.

Andra kvartalet 2016