Bokfört värde på vindkraftverket

Kategori: Stammor Publicerad måndag, 06 februari 2017 Skriven av Göran Jacobsson

Under november 2016 gjorde styrelsen en förnyad prövning av det bokförda värdet på vårt vindkraftverk. Styrelsen beslöt att bibehålla nuvarande värdering och fortsätta avskrivningar enligt plan. Se beslutsunderlag.

Träffar: 1473