Filtrera

Karlstad stift inspekterar

Karlstad stift är en av de 11 kyrkliga enheter som bildade

...

Kyrkvindens elbolag

Kyrkvindens nya kundbolag

Kyrkvindens styrelse har efter prövning av inkomna anbud

...

Kyrkvindens och andra bolags priser

Kyrkvindens elpris

Det är först nu som vi börjar få ett hyfsat gott grepp om

...

Mer vindkraft i Kyrkvinden?

Så har vi lämnat två riktiga vintermånader bakom oss, en kort och

...

Referat från seminariet

Seminariet Ny energi i kyrkan blev nog början till en samlad utveckling i kyrkan mot

...