Skenande elpriser

Trots att det har byggts så mycket nya anläggningar för vind- och solkraft skenar elpriserna. Mycket sammanfattat beror det på att elmarknad inte längre är svensk utan ingår i en skandinavisk och nordeuropeisk marknad. Även dessa länder vill ha mycket mer förnybar el och de är redan vana att betala mer än vad vi gör i Sverige. Kraftledningsnätet från norr till söder är för dåligt utbyggt och det gör att elpriset i elområde SE3 där merparten av befolkningen bor, då och då blir dubbelt så högt som i Norrland. Lång och torr och vindfattig sommar gör att tillgången på vatten- och vindkraft blivit mindre än normalt.

Förnybart är efterfrågat

Som delägare till vindkraftverk kunde man tro att vi skulle vara skyddade mot detta men så verkar det inta vara. Det finns flera skäl till att elpriserna har blivit så höga den sista tiden men det viktigaste är att man vill att tillgången på elkraft ska öka rejält de kommande åren – på bred front inser man vikten av att kunna elektrifiera vår fordonsflotta, gäller såväl personbilar och transportbilar. Tillgången på el har ökat ordentligt på bara de fem senaste åren främst genom stora utbyggnader av vindkraft runt om i landet men främst i Norrland och under normala vindförhållanden finns det omkring 30 TWh mer elkraft att tillgå än tidigare. Genom  den internationaliserade marknaden kan olika aktörer verka för att priserna hålls uppe.

Internationell marknad

Att elpriserna ändå ökar beror på att Sverige kan exportera stora mängder el till våra grannländer där priserna är ännu högre än i Sverige. Under hösten kommer Norge att kunna anslutas till Storbritanniens elnät och då kommer den internationella efterfrågan öka och få genomslag även i Sverige. Så även om nu Norge har lägre elpris än Sverige så kommer det säkert förändras. När vi tycker att ett elpris över en 100 öre/kWh är förskräckligt så har man i våra grannländer vant sig med detta. Se tabellen här som avser förmiddag 24 september 2021. 

Vatten och vind

Priset på bestäms i den daglig elhandeln främst på marknadsplatsen Nordpool även om åtskilliga stora aktörer väljer att sluta avtal utanför börsen – bilateralt. Eftersom elen i Sverige till största delen kommer från vattenkraft och vindkraft så påverkar tillgången på vatten och vind direkt elpriset och naturligtvis drivs elpriserna upp även när störningar uppstår i något kärnkraftverk. Den här dagen kommer ca 65% av elen från vatten och vind och 29% från kärnkraft.

Vattenmagasinen

Fyllnadsgraden i de stora vattenkraftdammarna brukar denna vecka var omkring 80% men är nu inte mera än 70%. Det triggar elhandlarna att så tidigt som möjligt sluta avtal om ett kommande elpris innan en faktisk brist på vattenkraft uppstår. Det driver upp priserna nu.

Vinden

Tillgången på vind får alltid snabb prispåverkan och under juli, delar av augusti och större delen av september har det blåst mindre än vad det normalt brukar. I pristabellen här bredvid är spotpriset SE2 i slutet av denna vecka ca 57 öre / kWh men under 20 av hittills 24 dagar i september har priset legat långt över 100 öre /kWh. Men igår och idag blåser det rejält vilket pressade ned priset på mer måttlig nivå.

Regionala skillnader

Sedan snart 10 år så delades Sverige in i 4 elområden, SE1 – SE4. I SE3 som i stora drag motsvarar landskapen från Dalarna ned till och med Småland bor merparten av Sveriges befolkning och där brukar elpriset vara åtskilliga 10-öringar högre än SE1 och SE2. Just denna dag är priset ca 20 öre högre i SE3 men tidigare i september var det under flera dagar dubbelt så högt där (120 - 140 öre). Det regionala skillnaderna beror alltså på brist på kraftledningar för att leda kraften från norr söderut. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för utbyggnaden men myndigheten är i sin tur beroende av direktiv från regeringen och här borde man ha gjort mera. Läs gärna professor Thomas Kåberger syn på Sveriges elmarknad.

Mycket stora skillnader

Hur illa den regionala obalansen slår framgår av elspotpriset denna morgon 8 oktober, dagen efter man i media slog på stora trumman om en kommande energikris. I elområde SE1 och SE2 ligger priset än runt 50 öre per kWh och det dubbla i SE3 och nästan det dubbla igen i SE4 (multiplicera med 10,15 och dividera med 1000 för öre/kWh). Men Sverige som helhet exporterar ändå mera än 2600 MW denna morgon!!

Spotpriser fredag morgon 8 oktober

 

Vecka 47

Under vecka 47 rusar elpriset mot 2 kr/kWh som följd av högtrycksbetonat väder med sjunkande temperaturer i norra Europa. Bilden här visar att priset nu har passerat 2 kr/kWh och att Sverige fortfarande kan exportera el. Alla elkonsumenter i nordeuropa får vara med och betala den stora efterfrågan . Notera priset på el som går till norra Tyskland.

Vecka 49

På måndag stiger priset till 340 öre i SE3 och det är just SE3 i Sverige och hela Finland som driver upp priset (högra bilden). Sverige exporterar och importerar!

 

 

Uppdaterat 20211206 GJ.