Kyrkvindens föreningsstämma 2021

Tidpunkt för Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2020 är fastställd till fredag den 23 april 2021 kl 11.00. Den kommer att genomföras som digitalt möte med hjälp kyrkans videosystem Pexip. Stämman genomförs med dagordning i enlighet med stadgarna. Kallelse kommer att skickas ut i god tid i förväg som mail till de som vi har mailadress till och med vanligt brev till övriga.