Vindkraft, solkraft eller kärnkraft

Läs här i tidningen Ny Teknik om hur det stora elbehovet kan tillgodoses. Hur kan de stora elbehoven tillgodoses. Läs här en artikel från amerikanska CleanTechnica om hur troligt det är att vi kan få fram billig el med sk SMR:s - små kärnreaktorer