Extra föreningsstämman framflyttad till den 12 maj

Kyrkvindens ordinarie föreningsstämma genomfördes den 7 april som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Stämman godkände och fastställde bokslutet för verksam­hetsåret 2022 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stämman godkände också det förslag till stadgeändring som fanns med i stämmohandlingarna. För att stadgeändringar ska bli giltiga måste de godkännas av två på varandra följande föreningsstämmor och därför kallar styrelsen nu till en extra förenings­stämma den 12 maj för att främst behandla denna fråga.

På den ordinarie föreningsstämman fanns inte något förslag till valberedning för de kommande åren. Det är genom valberedningen som möjlighet ges att nominera nya engagerade personer att bli styrelseledamöter så vi välkomnar verkligen förslag personer att vara valberedning. Beslut om utse valberedning blir därmed den andra frågan att avhandla på den extra föreningsstämman.

Nytt datum för extra föreningsstämma

I dag har ett antal av styrelsens ledamöter mfl helt oväntat tvingats hantera något så ovanligt som en arbetskonflikt som direkt berör den egna verksamheten. Därför blir det inte möjligt att genomföra den extra föreningsstämman som skulle ha hållits idag (28 april) kl 13.00. Nytt datum för extrastämman är torsdag den 12 maj kl 10.00 som även den kommer att genomföras som videomöte i svenska kyrkans mötestjänst Pexip.

Vi utgår från att samtliga som anmält sig till extrastämman vill delta den 12 maj men vi ser gärna att ytterligare medlemmar anmäler sitt intresse och det kan enkelt göras med ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan bör göras senast den 10 maj så att vi därefter kan skicka länk för att ansluta till videomötet i Pexip.

Styrelsen

Göran Jacobsson