Inbjudan till Rådslag 23

På Kyrkvindens föreningsstämma den 24 april behövs nya personer väljas in i styrelsen och avgörande beslut fattas om Kyrkvindens framtid. Innan dess vill styrelsen bjuda in medlemmarna till Rådslag 23 för att få så bra underlag som möjligt för de förslag som ska föreläggas föreningsstämman. Rådslaget genomförs den 28 mars kl 15.00 som ett Teamsmöte. Utförlig information om de utmaningar vi står inför finns att hämta från huvudmenyn - Föreningen > Föreningsstämmor > Rådslag23 och där finns också kontaktformulär för att direkt anmäla sitt deltagande i Rådslag 23.

I Ekonomibrevet mellan stämmorna december 2022 betonades att Kyrk­vinden ekonomisk förening nu står inför stora utmaningar – vi be­höver byta elbolag och tiden närmar sig för medlemmarna att fatta beslut om Kyrkvindens fram­tid så att kyrkans församlingar, pastorat och stift även i fortsättningen kan få ökade till­gång till förnybar el. Våra vindkraftverk är inte nya längre då de nu har rullat på i nära 14 år.