Medlemmarnas prisbild

Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och det gör att även Kyrkvindens medlemmar kan ansluta sig till Svenska kyrkans ramavtal för el. Ramavtalet med Fortum (tidigare Hafslund) säkrar att elen motsvarar kraven för Bra miljöval men även att priset för leveranserna görs med mycket litet påslag på elspotpriset. I stort samtliga församlingar/pastorat som tecknat Svenska kyrkans ramavtal har också valt just rörligt elpris och så har även Kyrkvindens medlemmar gjort. Prisbilden för de senaste två åren har varit mycket gynnsam, flera månader med lägsta nivåer ner till 10 öre/kWh och Kyrkvindens tidigare prisupplägg med fast pris på 25 öre/kWh fick därför liten attraktionskraft. Vi valde därför ett annat upplägg, Kyrkvindens ekonomi.

Riktvärde 0,25 kr/kWh

Styrelsen har även i det nya upplägget valt att använda vårt gamla pris 25 öre/kWh som ett riktvärde för el men nu som ett minimipris. Sammanfattningsvis kan det nya upplägget beskrivas på följande sätt:

  • När produktionsvärdet från GG7 en månad inte uppgår till 25 öre/kWh så får medlemmar skjuta till några ören på fakturan så att det sammanlagt blir just 25 öre. Det hände två månader under 2020 när spotpriset hamnade strax under 20 öre.
  • När produktionsvärdet från GG7 överstiger 25 öre/kWh en månad så delas det överskjutande värdet ut med 50% till medlemmarna direkt på fakturan och de andra 50 procenten till Kyrkvinden Ef. För 2020 skapades ett utrymme för att månadsvis dela ut en del av överskottet till medlemmarna - dvs en utdelning som visas som en reducering av det redan låga priset på månadsfakturan.