Medlemmarnas prisbild

Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och det gör att även Kyrkvindens medlemmar kan ansluta sig till Svenska kyrkans ramavtal för el. Ramavtalet med Fortum (tidigare Hafslund) säkrar att elen motsvarar kraven för Bra miljöval men även att priset för leveranserna görs med mycket litet påslag på elspotpriset. I stort samtliga församlingar/pastorat som tecknat Svenska kyrkans ramavtal har också valt just rörligt elpris och så har även Kyrkvindens medlemmar gjort. Prisbilden för de senaste två åren har varit mycket gynnsam, flera månader med lägsta nivåer ner till 10 öre/kWh och Kyrkvindens tidigare prisupplägg med fast pris på 25 öre/kWh fick därför liten attraktionskraft. Vi valde därför ett annat upplägg.

Rörligt pris med bonus

Kyrkvinden har en överenskommelse med Fortum som går ut på att bolaget i förtid, över en period på 1- 3 år, binder upp köpare av vår el till bästa möjliga pris. Det har i vart fall för 2020 skapat ett utrymme för att månadsvis dela ut en del av överskottet till medlemmarna - dvs en utdelning som visas som en reducering av det redan låga priset på månadsfakturan

Riktvärde 0,25 kr/kWh

Styrelsen har även i det nya upplägget valt att använda vårt gamla pris 25 öre/kWh som ett riktvärde för elpriset. När produktionsvärdet från GG7 överstiger 25 öre/kWh en månad så delas 50% av det till medlemmarna direkt på fakturan och Kyrkvinden får de andra 50 procenten.