Kyrkvindens egen ekonomi

Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och tillsammans tog vi fram upplägget på medlemspriset och Kyrkvindens egen ekonomi. Ersättningen för vår elproduktion kan alltid säljas till aktuellt elspotpris, timme för timme och det priset varierar stort över dygnet och över månaden. Tillgången på vatten i det stora magasinen i norr samt rådande utomhustemperatur påverkar också dygnspriset. Under några sommarmånader under 2020 låg elspotpriset till och med under 10 öre/kWh ibland och då blev intäkten liten. Stapeldiagrammet nedan visar spotpriset under januari månad i år och det var som bekant ovanligt höga priser. Det är Fortums samarbetspartner Hafslund Energy som kontinuerligt försöker säkra upp priser och köpare för framtida produktion, på 1 till 3 års tid i förväg. Under 2020 lyckades man med det relativt bra vilket gav lite extra intäkter till vår ekonomi. För de månader som Kyrkvinden sammanlagt fick mera än 25 öre/kWh för produktionen delades 50% av överskottet ut till medlemmarna direkt på månadsfakturan.

Elspot januari 2021