Miljönyttan med vår produktion

Till juli i år har Kyrkvindens två vindkraftverk levererat 120 000 000 kWh (120 GWh) till nä­tet. Miljönyttan med våra verk, beräknad på samma sätt som tidigare i de årliga boksluten, uppgår till sammanlagt 70 293 758 kr eller 7 754 kr utslaget på varje andel i Kyrkvinden.