I denna vecka publicerades så IPCC 6:e delrapport om klimatförändringarna, en rapport som får en att förfäras. Samtidigt larmas det i media om bränder utom kontroll runt om i världen och braskande bilder slås upp i tidningar. Följ den här länken för att kunna läsa mer från IPPC-rapporten. Enligt IPPC

Källa: Expressen 12 augusti 2021

I Sverige har vi ändå klarat oss bättre än tidigare år och kanske tycker vi att det är lite tryggt här hemma med snart 3 månader i rad med varmt och skönt väder. Men nej - något är fel! Kyrkvindens stora insatser för att öka tillgången på förnybar el bygger på att det blåser - lite mindre under sommarmånaderna och mycket mera under vintermånaderna. Men den här sommaren har det blåst mycket mindre och de stora och vindfattiga högtrycken verkar ha parkerat över Europa. Varken juni eller juli uppnår produktionen det vanliga snittet på ca 450 MWh och för augusti kan vi förutse att produktionen endast kommer att uppgå till kanske 250 mWh (antaget värde i diagrammet). Det får betydande konsekvenser för vår ekonomi men också för medlemmar/kunderna då det rörliga priset nu pressa uppåt mot 75 öre kWh.

Men nu när augusti månad har passerat kan vi glädjas åt att stiltjen fick vika undan för friska vindar i slutet av månaden - till glädje för både Kyrkvinden och medlemmarna då nu elprishöjningarna kanske kan stanna upp.

Den pessimistiska gissning i mitten av augusti

Här visas den verkliga vindfångsten för augusti 

Editor's Choice

Kyrkvindens styrelse beslöt i oktober att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekono­misk förening och den 30 november fattades kompletterande och slutligt beslut. Villkoren för nuvarande medlemmar och GG7 förblir oförändrade och till föreningsstämman våren 2021 ska förslag ges på hur nya medlemmar att köpa in sig som andelsägare även i GG8.

Bakgrunden till beslutet är styrelsens vilja att göra det bästa av en besvärlig ekonomisk situation men också att om möjligt sätta oss i en bättre position inför ett till synes komplicerat framtida samarbete inom VPV. Vid slutet av 2019 som var ett ganska gott produktionsår, kunde vi tydligt se den förutspådda ut­vecklingen mot mycket låga elcertifikatpriser för 2020 – i praktiken en resa mot ett pris på mindre än 10 kr per MWh. Vid årsskiftet 2019 -2020 blev det klart med det kommunala bolaget Kraft AB’s försäljning­en av de fem verken GG1 – GG5 till franska Innovent AB. Priset blev endast 25 Mkr vilket lät som ett mycket dåligt pris men eftersom det endast var två verk som gick i full produktion och ett som måste köras med reducerad effekt kunde vi anta att priset för ett fullt dugligt verk borde vara om­kring 7 Mkr. Se https://innovent.fr/index.php/en/accueil-english

Med detta i ryggen tog vi under våren tillsammans med VGEF kontakt med Innovent för att höra om de hade intresse att köpa våra två verk i VPV. Jo, det fanns intresse men priset kunde inte bli mer än vad de givit för kommunens verk – dvs 5 Mkr per verk. Enligt vår uppfattning var det alltför dåligt pris då GG7 och GG8 är de två bästa verken i VPV. VGEF beslöt därför att i stället bjuda ut sitt verk på öppna marknaden och Kyrkvinden för sin del gjorde nya analyser av läget.

Några månader in på 2020 kunde vi konstatera att det nya elhandelsavtalet med Fortum hade fått positiva effekter på intäkterna och så smått kom vi fram till att det kanske skulle gå att överleva ekonomiskt även med de mycket låga certifikatpriserna. Till stöd för detta hade vi även en komman­de omförhandling av serviceavtalen som skulle ske senast den 31 augusti. En omförhandling som nu är slutförd och har givit priser som sammantaget är omkring 10% lägre än tidigare.

Under våren blev det också känt att svenska kyrkan på nationell nivå hade antagit: Kyrkans färdplan för klimatet. En plan för kyrkan som innehåller tydliga ansatser till ett ökat engagemang i förnybar energi som anger att senast 2022 ska ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas, samt att 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under ut­veckling. Mot denna bakgrund ansågs det inom styrelsens inte vara helt passande att arbeta för en avveckling av Kyrkvindens verksamhet.

Under början av september kom så VGEFs prospekt ut om försäljning av verket GG8 och Kyrkvin­dens styrelse tittade på olika lösningar för finansiering av ett köp och kom även fram till ett bud som vi trodde på. I skrivande stund finns det en överenskommelse med VGEF om köp av GG8 som ska slutföras under december månad och planen är att produktionen tillfaller Kyrkvinden från 1 janua­ri 2021. Initialt finansieras köpet med en del av de medel som Kyrkvinden tjänat in under 10 år. och under nästa år ska erbjudande om andelsköp i vår produktion lämnas till församlingar och pastorat i svenska kyrkan.