Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och tillsammans tog vi fram ett nytt upplägg för medlemspriset och Kyrkvindens ekonomi. Det tidigare upplägget tillsammans med Kalmar Energi med ett fast pris på 25 öre/kWh övergavs eftersom nackdelarna med det blev allt tydligare när mängden vindkraft i elnätet ökade. Med de stora fluktuationer på elpriset som uppstod fick vi ibland betala stora pengar till Kalmar Energi för kunna sälja el till medlemmarna för 25 öre. Syftet med det nya upplägget är att försöka förbättra Kyrkvindens ekonomi.

Elcertifikat utan värde

Fortfarande tilldelas vindkraftproducenter elcertifikat för el men eftersom det har pågått en massiv utbyggnad av vindkraft de senaste fem åren så har nu elcertifikaten spelat ut sin roll. De mål som regering och riksdag hade satt har uppfyllts med råge vilket alltså är förklaringen till att elcertifikaten nu inte har något värde. För 2020 blev snittpriset endast ca 0,5 öre/kWh. Det är ytterligare ett tungt skäl till att Kyrkvinden tvingats justera prisupplägget för att i någon mån kunna öka intäkterna.

Fortum Energy

Den bärande idén med  nya prisupplägget är att medlemmarna alltid ska betala minst 25 öre / kWh för vår vindel.  Men eftersom i princip alla medlemmar valde att teckna avtal med Fortum om rörligt elpris så får oundvikligen marknadspriset genomslag på medlemspriset och när priset på elmarknaden stiger över 25 öre tar Kyrkvinden hälften av denna kostnad och medlemmarna andra hälften. Avtalet med Fortum är förmånligt då det fasta påslaget på elspotpriset endast är 0,19 öre. Bolaget arbetar dessutom hela tiden med att säkra upp Kyrkvindens pris för framtida produktion på 1 till 3 års tid i förväg. Under 2020 lyckades man med det relativt bra vilket gav lite extra intäkter till vår ekonomi. För de månader som Kyrkvinden fick mera än 25 öre/kWh delades 50% av överskottet ut till medlemmarna direkt på månadsfakturan. Hur utfallet blir för 2021 kan vi bara gissa om men ganska säkert blir det inte så bra som 2020 då så många faktorer nu talar för fortsatt höga priser, se artikel Skenande elpriser. Se diagrammet nedan om elspotpriset under årets snart nio månader.