Aktuell produktion

Aktuell produktion (38)

tisdag, 26 november 2019 09:28

Vindfångsten oktober 2019

Written by
Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet

torsdag, 03 oktober 2019 17:33

Vindfångsten juli till september

Written by
Vindfångsten för månaderna juli till september har varit god eller något bättre än ett normalår och efter den 12 september då den akuta kabelskadan blev reparerad har verket kunnat köras med full effekt. Produktionen för juli var 376,9 MWh, för augusti 635,5 MWh och för september 753 MWh. Tilldelning per andel och månad blev 44 kWh, 74 kWh och 88 kWh. Se mera i diagrammet

tisdag, 09 juli 2019 07:02

Vindfångsten första halvåret 2019

Written by
Vindfångsten under första halvåret 2019 har varit relativt god, inte långt från ett normalår. Tillgänglighet har varit mycket god med undantag av 1½ vecka under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 798 mWh och det motsvarar ca 73 kWh per andel och månad.

Diagrammen nedan visar hur stora skillnader i vindfångsten kan vara år från år; vänster visar första halvåret rekordåret 2015 och höger visar samma period för det uslaste året 2018.

måndag, 03 juni 2019 07:43

Vindfångsten januari till maj 2019

Written by
Årets har börjat hyfsat bra, om än sämre än ett normalår. Tillgänglighet har varit god med undantag av 9 dygn under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 203 mWh och det motsvarar ca 75 kWh per andel och månad.

torsdag, 04 april 2019 07:57

Vindfångsten januari till mars

Written by
Årets första kvartal blev mycket bra - mycket vind och hög tillgänglighet. Den samlade produktionen för kvartalet uppgår till 2 242 mWh och det motsvarar ca 87 kWh per andel och månad.

torsdag, 07 mars 2019 20:47

Vindfångsten januari - februari 2019

Written by
Årets två första månader börjar bra - mycket vind och hög tillgänglighet med endast två korta driftstopp under perioden. Den samlade produktionen uppgår till 1421 mWh och det motsvarar ca 85 kWh per andel och månad.

onsdag, 02 januari 2019 08:21

Vindfångsten för hela 2018

Written by
Nu kan vi summera hela 2018 års produktion till 4 838 MWh och året slutar därmed lite uppåt jämfört med de 3 första kvartalen. För hela året blir dock tilldelningen per andel endast 558 kWh.

fredag, 23 november 2018 07:59

Vindfångsten januari till oktober

Written by
Den 23 nov kl 18 rullade GG7 igång igen efter en månads stillestånd. Felen berodde på förstörda och svårlokaliserade styrkretsar vilket i sin tur berodde på ett kortvarigt haveri i hanteringen av vårt starkströmsnät (extern operatör). När väl alla felen var åtgärdade har verket rullat på utan ett enda stillestånd - 100% tillgänglighet. På de 8 dygn som återstod av oktober "skördades" hela 260 MWh vilket är mycket bra och eftersom vi har produktionsdelningen med VGEF löper till årets slut fick vi för oktober 460 MWh tilldelning. Det motsvarar ca 53 kWh per andel.

måndag, 22 oktober 2018 08:47

Vindfångsten under september

Written by
För september har vi knappt någon vindfångst. Orsaken till beror på ett massivt stort tvärstopp i Stora Ensos massafabrik i Skoghall den 16 september, de stora maskinerna stannade, hela Skoghall blev strömlöst en kort stund och nätet ut till parken drabbades av en spänningstopp och samtliga verk stoppades också. Det tog någon dag att få igång den igen men vårt verk, som utgör uppsamlingspunkten mot kabel till transformatorstationen i land, skadades. Reservdelar är på väg.

fredag, 14 september 2018 08:27

Vindfångsten januari till augusti

Written by
Hösten har som sig bör så smått anlänt och därmed bättre vindar. För augusti månad blev vindfångsten hela 539 MWh vilket utslaget på andelar motsvarar ca 63 kWh per andel. Tyvärr kan vi för denna månad inte tillgodogöra oss mer hälften av denna produktion då VGEF Gässlingens vindkraftverk har varit avstängt hela månaden för vingreparationer, även här på grund av åsknedslag.

Sida 1 av 3

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov