Users Blog

Users Blog (5)

söndag, 02 september 2018 07:26

Olika slag av grön energi

Written by
Solen är ursprunget till de flesta av de energikällor vi använder. Solen gör också att det blir olika temperaturer och olika lufttryck på jorden, tryckskillnaderna gör att det börjar blåsa. Temperaturskillnaderna gör att luft och fukt stiger och sedan kondenseras till vattendroppar. Nederbörd i olika former faller och bilder högre liggande vattenreserver så att vi kan tillverka el från strömmande vatten. Den solenergi som jorden tar emot är så stor att ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år. Solens strålar är också förutsättningen för växternas fotosyntes som gör att energi lagras i växterna. Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, allt finns där och det är bara människors blinda kortsynthet som gör att man fortfarande bränner olja och förstör vår framtid.
måndag, 15 oktober 2018 07:23

Vindkraftel och solel

Written by
Hela tiden sedan vår verksamhet startade har vi hållit fast vid att vindkraftel är vår kärnverksamhet - det står så i stadgarna. Det går dock inte bortse från att el från solceller nu har blivit ekonomiskt attraktivt - eller vart fall har solceller blivit attraktiva, kanske mest för att dessa anläggningar mycket lättare kan anpassas till befintliga byggnader eller andra anläggningar. Rent ekonomiskt så är solcellsekonomin i de flesta fall inte lika god som vindel och den är ju starkt bidragsberoende. Trots detta har visat sig att det är lättare att finna investerare i solel än vindel. I Kyrkvindens styrelse har frågan om en eventuell återinvestering i solel aktualiserats vid ett minst två tillfällen. Kontakta gärna vår styrelse om du har synpunkter på denna fråga.
måndag, 15 oktober 2018 07:21

Ny klimatrapport

Written by
I natt presenterades FNs klimatrapport. Rapporten som är 2500 sidor lång är den mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen. I rapporten konstaterar man att effekterna av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och i haven, och jordbruk och livsmedelsproduktion har redan påverkats. Det är de fattiga och redan utsatta som drabbas värst, av värme, torka, översvämningar, sjukdomar och brist på rent vatten konstaterar IPCC som i rapporten också gör riskbedömningar inför framtiden. Man utgår från två mycket olika scenarier: ett där vi lyckas begränsa temperaturhöjningen vid seklets slut till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan, och ett där temperaturen har stigit med fyra grader. Om vi lyckas begränsa temperaturökningen till två grader kan konsekvenserna fortfarande vara hanterliga. Men vid en fyragradig temperaturökning kommer delar av planeten att bli obeboeliga under den varma årstiden. Hundratals miljoner människor vid kustområden kommer dessutom att drabbas av översvämningar och stormfloder. Lennart Olsson är professor i geografi vid Lunds universitet, och en av rapportens författare, han menar att klimatrapportens huvudbudskap är att vi till varje pris måste undvika fyragraders-scenariot, något som han också menar är möjligt rent tekniskt. – Men jag är extremt pessimistisk vad gäller vår politiska förmåga. Som det ser ut nu är vi på väg mot fyra grader, och utsläppen accelererar snarare än planar ut. Och det är väldigt bråttom. Vi har fyra eller högst fem år på oss att vända utvecklingen, säger Lennart Olsson till Dagens Nyheter. (källa: Aktuell Hållbarhet)
onsdag, 18 mars 2015 07:21

Benefits of Green Power

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

onsdag, 18 mars 2015 07:14

Let us be committed to solar energy

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov