Underhållsarbeten

Underhållsarbeten (4)

tisdag, 26 november 2019 10:08

Bladinspektion och vingreparation

Written by
Under vecka 38 genomfördes bladinspektion och lite bladreparationer. Vind, nederbörd och blixtnedslag sliter hårt på turbinvingarna. Räknar man på det så har vingspetsarna tillryggalagt en sträcka motsvarande flera varv runt jorden under de tio år som verket snurrat. Nu kan vi räkna med ännu flera år och mil.

onsdag, 12 september 2018 06:54

Vingreparationer

Written by
Under förra sommaren slog åskan ner i turbinvingarna och skador uppstod. Nedslaget skedde i blixtreceptorerna så det mesta av blixtens energi leddes vidare ner i grunden. Skador uppstod dock på och omkring receptorerna och ledningar inne i vingarna som måste lagas. Inspektioner utfördes under hösten 2017 och utöver blixtskadorna konstaterades även allmänna slitageskador på bladytorna. Med början i september i år har reparationer pågått och tyvärr kunde inte arbetet påbörjas tidigare då det inte funnits båttransporter tillgängliga för arbetsplattformar mm. I skrivandes stund återstår endast ca en dags arbete men det kan ske först under en mer vindstilla dag.
söndag, 12 april 2015 14:09

Stillestånd i GG6

Written by

Sedan årsskiftet har det var stillestånd i Pettersons Vind's verk GG6. Stilleståndet beror på åsknedslag i vingarna, så pass kraftigt att risken för stora skador blir betydande om driften fortsätter. Reparationslaget har beredskap att starta upp arbetet så fort vädret medger. Som följd av detta kommer även Kyrkvindens ekonomi att påverkas på grund av den solidaritetsöverenskommelse som finns mellan parterna i den privata gruppen. Normalt brukar det finnas tillräckliga vindfönster för detta under april månad.

tisdag, 18 juli 2017 08:42

Stillestånd i Kyrkvindens verk

Written by

Produktionsrapporten för maj och juni visar att juni månad var som en normal juni fastän vi har haft stillestånd för reparation av åskledare. Arbetet tog sammanlagt 70 timmar och det kunde utföras under vindstilla dagar i juni. Just så ska förhållandena vara när reparationer ska utföras - inga produktionsförluster - gott!

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov