Dynawind sålt till WinWind

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Den 22 dec meddelade Morphic AB att man sålt Dynawind och dess kvarvarande rörelse till Winwind för knappa 6 Mkr. Winwind tar därmed över personal, servicekontrakt och verktyg. Det betyder att tillverkaren av våra vindkraftverk också tagit över servicen och att man har en organisation med sex anställda för detta.

Organisationen etableras nu på Hammarö och två serviceingenjörer kommer att arbeta med Vindpark Vänern. Det här är en lösning som ägarna inom Vindpark Vänern verkat för under en längre tid. Vårt intryck är att det nu finns en ambition att förbättra servicen på våra vindkraftverk. Även om det under förra året fanns tecken på att WinWInd var i ekonomiskt trångmål verkar nu situationen stabiliserat sig och glädjande nog har bolaget fått en stororder på nya vindkraftverk i Finland.

Under perioden i december med hård vind på Vänern har tyvärr både GG 9 och 10 stått stilla stort sett hela tiden. Den hårda vinden gjorde att det blev omöjligt att komma ut till verken för service. Om vi haft problem med GG 9 och 10 så har å andra sidan GG6, 7 och 8 (7:an är vårt verk) gått mycket bra och slagit alla rekord under december, där just 8:an varit i topp. Verken ligger också i Sverigetoppen om man ser till hela året.

Vindpark Vänerns parter har också tecknat avtal med företaget Väner Offshore om elansvar för nätet, administrativ förvaltning, besiktning av säkerhetsutrustning samt upprättande av ett oberoende eget underhållsystem med inriktning på förebyggande underhåll (2012-02-02).

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov