Egen regi för service och underhåll

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Nytt servicebolag

Artikeln från december 2011 speglade förhoppningar om bättre service på maskinerna i Vindpark Vänern, men det blev sämre. Nu, drygt ett år senare, efter att även finska WinWind Oy packat ihop har vi anställt fyra servicetekniker i ett bolag med namn Karlstad Vindservice AB som ägs av en av parterna i Vindpark Vänern. De eftersatta underhållet håller nu på att betas av, olika komponenter i maskinerna byts ut till modernare med bättre funktioner, ett särskilt system för övervakning av renhet och temperatur på växellådsoljor har installerats. Det får till följd att service- och underhållskostnaderna är fortsatt höga men till skillnad från tidigare betalar det nu sig. Under månaderna efter årsskiftet har tillgängligheten ökat i samtliga sex maskiner som är intakta. För mars månad är tillgängligheten mellan 95 och 100%.

Vindfångsten

Under januari och februari har det varit mycket svaga vindar med snitt på 6,4 m/sek och 5,0 m/sek. Vindfångsten blir naturligtvis i paritet med detta och för GG7 blev resultatet sammanlagt 1081 MWh för de båda månaderna. Efter fördelning till parterna i den privata gruppen blev det 962 MWh att dela på för medlemmarna eller ca 113 kWh/andel för dessa månader. Den positiva utvecklingen vi ser nu vad gäller tillgängligheten innebär att det för mars månad nog inte blir någon minskning av GG7:s vindfångst till förmån för de andra parterna i privata gruppen. Det är bra!

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov