Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Efter en varm och mild augusti kom så september med en ganska normal vindprofil. Produktionen för september uppgick till 774 MWh och för hela 2020 ligger vi några procent över normalkurvan. Elspotpriset för månaden blev 28,28 öre / kWh och efter de vanliga elhandelsavdragen kunde ändå drygt 1 öre / kWh delas ut till medlemmarna. Se mera om vindfångsten i diagrammet

.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
De varma och vindfattiga sommarmånaderna upphörde först efter augusti månads slut och vid månadsskiftet blev augustiproduktionen endast ca 360 MWh. Produktionen för hela 2020 ligger dock endast någon procent under normalkurvan. Fast, med septembers blåsiga och höstlika inledning är vi genast tillbaka på eller strax över normalproduktion. Se mera om vindfångsten i diagrammet

.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Med endast tre veckor kvar av juni månad kan vi snart räkna in vindfångsten för första halvåret 2020, ett år som började med en rekordmånad men som nu kommit ner till helt vanlig nivå. Vi ligger nästan exakt på det förväntade utfallet. Naturligtvis hade vi önskat lite mera för under några dagar under sommaren ska verket stängas av för reparation av lite småskador på vingarna. Fast, det brukar ju finnas stilla dagar under juni/juli och förhoppningsvis kan jobbet utföras då. Se mera om vindfångsten i diagrammet

.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Hela första kvartalet blir ett rekordkvartal för Kyrkvinden med en samlad produktionen som uppgår till 2 6 79 MWh. Vi har nu också gjort en bedömning av utfallet av den nya prismodell som tillämpas tillsammans med Fortum. Även om det inte går att dra alltför långtgående slutsatser av det första kvartalet - inget är normalt, oerhört vindrika månader och en coronapandemi i landet som förmodligen påverkar efterfrågan på el - så verkar utfallet mycket bra. Se mera i diagrammet samt i nedanstående länk till Ekonomirapporter

. Läs mer om detta i Kvartalsrapporten som finns under Ekonomirapporter

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Januari 2020 blev en rekordmånad för vårt vindkraftverk och produktionen blev hela 1 228 MWh vilket är den absolut högsta någonsin och det är den näst högsta för alla verk i Vindpark Vänern. Se mera i diagrammet

I nuläget går det inte beräkna hur stor tilldelningen blir per andel och månad men uppskattingsvis handlar det om mer än 120 kWh per andel. Orsaken till att det inte går beräkna med någon säkerhet beror på att inte alla medlemmar har tecknat elavtal med Fortum Energy - i början av januari var det fortfarande omkring 15 som inte hade tecknat avtal. Espotpriset för januari blev ganska exakt 25 öre/kWh och då blir medlemspriset det också. Om elspotpriset skulle ha varit högre skulle hälften av skillnaden mellan elspot och 25 öre/kWh slagit igenom på medlemselpriset. Eftersom de flesta medlemmar troligen inte kommer att ha förbrukat hela januaritilldelningen ska det enligt den nya prismodellen göras utbetalning till medlemmarna. Modellen har utförligt beskrivits av Fortum och nu ska vi för första gången få se den tillämpas på ovanligt stark produktionsmånad - spännande!

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov