Vindfångsten hela året 2016

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Även för december blev vindfångsten mycket god och uppgick till 988 MWh vilket motsvarar omkring 115 kWh per andel. Vindfångsten för hela året visar stora avvikelser från snittkurvan men totalen är tillfredsställande då den uppgår till 8 517 MWh.