Vindfångsten första halvåret 2019

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Vindfångsten under första halvåret 2019 har varit relativt god, inte långt från ett normalår. Tillgänglighet har varit mycket god med undantag av 1½ vecka under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 798 mWh och det motsvarar ca 73 kWh per andel och månad.

Diagrammen nedan visar hur stora skillnader i vindfångsten kan vara år från år; vänster visar första halvåret rekordåret 2015 och höger visar samma period för det uslaste året 2018.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov