Vindfångsten januari - mars 2020

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Hela första kvartalet blir ett rekordkvartal för Kyrkvinden med en samlad produktionen som uppgår till 2 6 79 MWh. Vi har nu också gjort en bedömning av utfallet av den nya prismodell som tillämpas tillsammans med Fortum. Även om det inte går att dra alltför långtgående slutsatser av det första kvartalet - inget är normalt, oerhört vindrika månader och en coronapandemi i landet som förmodligen påverkar efterfrågan på el - så verkar utfallet mycket bra. Se mera i diagrammet samt i nedanstående länk till Ekonomirapporter

. Läs mer om detta i Kvartalsrapporten som finns under Ekonomirapporter

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov