Vindfångsten januari till juli

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Vindfångsten under årets sju första månader har varit mycket sämre än normalt beroende på det mycket vindfattiga vädret. Den samlade vindfångsten för juli  uppgår till 259 MWh. Utslaget på andelar motsvarar det ca 30 kWh per andel och månad.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov