Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Årets har börjat hyfsat bra, om än sämre än ett normalår. Tillgänglighet har varit god med undantag av 9 dygn under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 203 mWh och det motsvarar ca 75 kWh per andel och månad.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Den 23 nov kl 18 rullade GG7 igång igen efter en månads stillestånd. Felen berodde på förstörda och svårlokaliserade styrkretsar vilket i sin tur berodde på ett kortvarigt haveri i hanteringen av vårt starkströmsnät (extern operatör). När väl alla felen var åtgärdade har verket rullat på utan ett enda stillestånd - 100% tillgänglighet. På de 8 dygn som återstod av oktober "skördades" hela 260 MWh vilket är mycket bra och eftersom vi har produktionsdelningen med VGEF löper till årets slut fick vi för oktober 460 MWh tilldelning. Det motsvarar ca 53 kWh per andel.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov