Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Vindfångsten för november blev som väntat väldigt god och uppgår till 1 125 MWh vilket motsvarar omkring 125 kWh per andel. Vindfångsten för hela året visar stora avvikelser från snittkurvan men troligen får vi se en mer normal decembermånad.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I augustirapporten förutspåddes mer normala vindar för årstiden men det höll inte för september som blev sämre än väntat men höll inte heller för oktober som blev bättre än väntat. Sammantaget för de båda månaderna blev vindfångsten 1 530 MWh och för september månad blev det 60 kWh och för oktober 110 kWh per andel.

Så här svängig är produktionen för året till och med nu.

Produktionen till och med oktober

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Våren och nu snart sommaren 2016 fortsätter att vara extremt vindfattig och när maj månad är summerad visar det sig att vindfångsten varit ca 15% lägre än ett genomsnitt och ca 34% lägre än rekordåret 2015.  Vindfångsten blev 570 respektive 535 MWh för april -maj, tillsammans 1 105 MWh. Fördelat på andelarna i Kyrkvinden blir det ca 124 kWh för hela perioden eller ca 63 kWh per månad.

Andra kvartalet 2016

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu kan vi summera vindfångsten för första kvartalet 2016 och det är som om vi bytt klimat jämfört med förra året. Då blåste det varje månad mera än normalt vilket resulterade i ett rekordår. 2016 börjar med vindfattiga månader som har legat avsevärt under det normala. Vindfångsten blev 781, 716 och 619 MWh för januari - mars, tillsammans 2 116 MWh. Fördelat på andelarna i Kyrkvinden blir det ca 240 kWh för hela perioden eller ca 80 per månad.

Grafik för första kvartalet
Kvartal 1 jämfört med tidigare år

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov