Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu kan vi summera vindfångsten för första kvartalet 2016 och det är som om vi bytt klimat jämfört med förra året. Då blåste det varje månad mera än normalt vilket resulterade i ett rekordår. 2016 börjar med vindfattiga månader som har legat avsevärt under det normala. Vindfångsten blev 781, 716 och 619 MWh för januari - mars, tillsammans 2 116 MWh. Fördelat på andelarna i Kyrkvinden blir det ca 240 kWh för hela perioden eller ca 80 per månad.

Grafik för första kvartalet
Kvartal 1 jämfört med tidigare år

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu har vi summerat vindfångsten för hela 2015 och konstaterar att det blev ett rekordår. Den samlade elproduktionen slutade på 10 423 MWh eller 10,42 GWh. Det är drygt 10% över den ursprungligen förväntade elproduktionen. Alla medlemmar som har en balanserad mängd andelar i förhållande till sin förbrukning har nu fått den mängd el per andel som de ursprungliga beräkningarna byggde på. Så här ser grafiken ut för hela 2015

Hela elproduktionen för 2015

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Tredje kvartalet börjar som brukligt med juli och trenden mot det som verkar bli det blåsigaste året i Kyrkvindens historia består. Juli brukar vara en loj månad med några hundra MWh i vindfångst men årets juli blev drygt 200 MWh bättre än normalt eller 641 MWh. Det är mycket bra och ger stor utdelning till våra andelar. Samma positiva trenden fortsatte även för augusti. Jämför kurvorna nedan. När nu september månad har räknats in kan vi konstatera att den blåsiga och för oss positiva utvecklingen fortsätter och vindfångsten för månaden blev 762 MWh. Det är bättre än normalvärdet och motsvarar ca 89 kWh per andel och månad.

 Hela kvartal 3 inräknat

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Hela första halvåret 2015 fortsätter som en ovanligt kall och blåsig period och de som längtat efter en varm sommar har haft alla anledningar till besvikelser. För oss andelsägare blev dock vindfångsten är bättre än någonsin för denna period. När vi summerar vindfångsten för maj och juni blev den hisnande 1 591 MWh och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 93 kWh för andel och månad. Med denna höga tilldelning är det troligt att inte all el förbrukas och det ekonomiska saldot banken ökar. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

 Första halvåret 2015

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov