Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Tredje kvartalet börjar som brukligt med juli och trenden mot det som verkar bli det blåsigaste året i Kyrkvindens historia består. Juli brukar vara en loj månad med några hundra MWh i vindfångst men årets juli blev drygt 200 MWh bättre än normalt eller 641 MWh. Det är mycket bra och ger stor utdelning till våra andelar. Samma positiva trenden fortsatte även för augusti. Jämför kurvorna nedan. När nu september månad har räknats in kan vi konstatera att den blåsiga och för oss positiva utvecklingen fortsätter och vindfångsten för månaden blev 762 MWh. Det är bättre än normalvärdet och motsvarar ca 89 kWh per andel och månad.

 Hela kvartal 3 inräknat

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Hela första halvåret 2015 fortsätter som en ovanligt kall och blåsig period och de som längtat efter en varm sommar har haft alla anledningar till besvikelser. För oss andelsägare blev dock vindfångsten är bättre än någonsin för denna period. När vi summerar vindfångsten för maj och juni blev den hisnande 1 591 MWh och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 93 kWh för andel och månad. Med denna höga tilldelning är det troligt att inte all el förbrukas och det ekonomiska saldot banken ökar. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

 Första halvåret 2015

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Första kvartalet 2015 har varit mycket blåsigt och inte långt från rekord för perioden. När vi summerat vindfångsten för kvartalet så ser vi att den sammanlagda vindfångsten uppgår till 3 192 Mwh. Det är nästan 2,5 gånger mer än under ett kvartal sommaren 2014. Fördelat på de tre månaderna i första kvartalet blir det 1 064 MWh per månad och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 123 kWh per månad. Under en så här blåsig period är det troligt att de flesta medlemmar inte kan förbruka den el som tilldelas och den hamnar då som ett ekonomiskt saldo i banken. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

Diagram med normalproduktion och årets

(Normal = mörkblått, Årets = orange)

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu kan vi summera ihop vindfångsten för hela 2014 och den ligger nära vårt tidigare rekord på ca 8 400 MWh. Räknar vi på alla fem verken i den privata gruppen så är det rekord då samtliga har haft mycket hög tillgänglighet. Det genomsnittliga värdet för de fem verken  slutade på 8 437 MWh och vårt eget verk levererade 8 370 MWh. Det betyder också att tilldelningen av el till medlemmarna i stort uppgår till det som förväntades när vi startade bygget.

Intensivt underhållsarbete

Det  verkar som det intensiva arbetet med service och underhåll av verken börjar att betala sig men tyvärr har vi ännu inte ett system som direkt beräknar tillgängligheten hos verken. Tillgänglighet är ett mått på hur stor del av tiden det blåser mer än startvind som verken levererar. För vår del var det måttet 97% för 2011 för vår del. Det var mycket bra beaktat att det är fråga off-shore verk och vi kan rimligen utgå från att tillgängligheten för 2014 var ungefär densamma.

Diagram över årsproduktionen

(blått är snitt för de senaste åren och orange avser 2014)

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov