Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Hela första halvåret 2015 fortsätter som en ovanligt kall och blåsig period och de som längtat efter en varm sommar har haft alla anledningar till besvikelser. För oss andelsägare blev dock vindfångsten är bättre än någonsin för denna period. När vi summerar vindfångsten för maj och juni blev den hisnande 1 591 MWh och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 93 kWh för andel och månad. Med denna höga tilldelning är det troligt att inte all el förbrukas och det ekonomiska saldot banken ökar. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

 Första halvåret 2015

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Första kvartalet 2015 har varit mycket blåsigt och inte långt från rekord för perioden. När vi summerat vindfångsten för kvartalet så ser vi att den sammanlagda vindfångsten uppgår till 3 192 Mwh. Det är nästan 2,5 gånger mer än under ett kvartal sommaren 2014. Fördelat på de tre månaderna i första kvartalet blir det 1 064 MWh per månad och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 123 kWh per månad. Under en så här blåsig period är det troligt att de flesta medlemmar inte kan förbruka den el som tilldelas och den hamnar då som ett ekonomiskt saldo i banken. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

Diagram med normalproduktion och årets

(Normal = mörkblått, Årets = orange)

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu kan vi summera ihop vindfångsten för hela 2014 och den ligger nära vårt tidigare rekord på ca 8 400 MWh. Räknar vi på alla fem verken i den privata gruppen så är det rekord då samtliga har haft mycket hög tillgänglighet. Det genomsnittliga värdet för de fem verken  slutade på 8 437 MWh och vårt eget verk levererade 8 370 MWh. Det betyder också att tilldelningen av el till medlemmarna i stort uppgår till det som förväntades när vi startade bygget.

Intensivt underhållsarbete

Det  verkar som det intensiva arbetet med service och underhåll av verken börjar att betala sig men tyvärr har vi ännu inte ett system som direkt beräknar tillgängligheten hos verken. Tillgänglighet är ett mått på hur stor del av tiden det blåser mer än startvind som verken levererar. För vår del var det måttet 97% för 2011 för vår del. Det var mycket bra beaktat att det är fråga off-shore verk och vi kan rimligen utgå från att tillgängligheten för 2014 var ungefär densamma.

Diagram över årsproduktionen

(blått är snitt för de senaste åren och orange avser 2014)

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Tredje kvartalet omfattar månader som kommer att gå till historien som några av de allra varmaste i Sverige någonsin. Många, många dagar med temperatur runt 30 grader och nästan vindstilla. När vi nu summerat vindfångsten för kvartalet så blåste det mer än normalt under juli och augusti men avsevärt mindre än normalt under september. Sammanlagt blev det 1287 MWh under de tre månaderna som har delats ut på andelarna.Det är lika mycket som det kan blåsa under en månad kring årsskiftet och motsvarar ca 50 kWh per andel och månad.

Diagram med normalproduktion och årets

(Normal = mörkblått, Årets = orange)

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu kan vi räkna ihop produktionen för första halvåret inklusive juli månad. Under denna period uppgår den samlade vindfångsten till 4 731 MWh och det motsvarar ca 552 kWh per andel under perioden.

Normalvind för ett år

Här visas en bild hur vindarna fördelar sig över ett genomsnittsår i Vindpark Vänern, kurvan visar hur det har varit under åren 2010 - 2013 då det blivit närapå 8 000 MWh varje år

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov