Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Januari 2020 blev en rekordmånad för vårt vindkraftverk och produktionen blev hela 1 228 MWh vilket är den absolut högsta någonsin och det är den näst högsta för alla verk i Vindpark Vänern. Se mera i diagrammet

I nuläget går det inte beräkna hur stor tilldelningen blir per andel och månad men uppskattingsvis handlar det om mer än 120 kWh per andel. Orsaken till att det inte går beräkna med någon säkerhet beror på att inte alla medlemmar har tecknat elavtal med Fortum Energy - i början av januari var det fortfarande omkring 15 som inte hade tecknat avtal. Espotpriset för januari blev ganska exakt 25 öre/kWh och då blir medlemspriset det också. Om elspotpriset skulle ha varit högre skulle hälften av skillnaden mellan elspot och 25 öre/kWh slagit igenom på medlemselpriset. Eftersom de flesta medlemmar troligen inte kommer att ha förbrukat hela januaritilldelningen ska det enligt den nya prismodellen göras utbetalning till medlemmarna. Modellen har utförligt beskrivits av Fortum och nu ska vi för första gången få se den tillämpas på ovanligt stark produktionsmånad - spännande!

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Hela vindfångsten för 2019 blev 7,197 GWh och det är inget rekordår. Trots att december blev mycket vindrik kunde vi ändå inte dra nytta av detta då verket drabbades av ett mindre datafel precist i början av den blåsigaste perioden och då går det inte att komma ut för återställande. Tilldelning per andel blev ca 64 kWh per andel och månad för november och december. Se mera i diagrammet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Vindfångsten för månaderna juli till september har varit god eller något bättre än ett normalår och efter den 12 september då den akuta kabelskadan blev reparerad har verket kunnat köras med full effekt. Produktionen för juli var 376,9 MWh, för augusti 635,5 MWh och för september 753 MWh. Tilldelning per andel och månad blev 44 kWh, 74 kWh och 88 kWh. Se mera i diagrammet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Vindfångsten under första halvåret 2019 har varit relativt god, inte långt från ett normalår. Tillgänglighet har varit mycket god med undantag av 1½ vecka under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 798 mWh och det motsvarar ca 73 kWh per andel och månad.

Diagrammen nedan visar hur stora skillnader i vindfångsten kan vara år från år; vänster visar första halvåret rekordåret 2015 och höger visar samma period för det uslaste året 2018.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov