Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Hela vindfångsten för 2019 blev 7,197 GWh och det är inget rekordår. Trots att december blev mycket vindrik kunde vi ändå inte dra nytta av detta då verket drabbades av ett mindre datafel precist i början av den blåsigaste perioden och då går det inte att komma ut för återställande. Tilldelning per andel blev ca 64 kWh per andel och månad för november och december. Se mera i diagrammet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Vindfångsten för månaderna juli till september har varit god eller något bättre än ett normalår och efter den 12 september då den akuta kabelskadan blev reparerad har verket kunnat köras med full effekt. Produktionen för juli var 376,9 MWh, för augusti 635,5 MWh och för september 753 MWh. Tilldelning per andel och månad blev 44 kWh, 74 kWh och 88 kWh. Se mera i diagrammet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Vindfångsten under första halvåret 2019 har varit relativt god, inte långt från ett normalår. Tillgänglighet har varit mycket god med undantag av 1½ vecka under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 798 mWh och det motsvarar ca 73 kWh per andel och månad.

Diagrammen nedan visar hur stora skillnader i vindfångsten kan vara år från år; vänster visar första halvåret rekordåret 2015 och höger visar samma period för det uslaste året 2018.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Årets har börjat hyfsat bra, om än sämre än ett normalår. Tillgänglighet har varit god med undantag av 9 dygn under maj månad då verket stod stilla i vänta på en reservdel. Den samlade produktionen uppgår till 3 203 mWh och det motsvarar ca 75 kWh per andel och månad.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov