Vingreparationer

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Under förra sommaren slog åskan ner i turbinvingarna och skador uppstod. Nedslaget skedde i blixtreceptorerna så det mesta av blixtens energi leddes vidare ner i grunden. Skador uppstod dock på och omkring receptorerna och ledningar inne i vingarna som måste lagas. Inspektioner utfördes under hösten 2017 och utöver blixtskadorna konstaterades även allmänna slitageskador på bladytorna. Med början i september i år har reparationer pågått och tyvärr kunde inte arbetet påbörjas tidigare då det inte funnits båttransporter tillgängliga för arbetsplattformar mm. I skrivandes stund återstår endast ca en dags arbete men det kan ske först under en mer vindstilla dag.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov