Stillestånd i Kyrkvindens verk

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Produktionsrapporten för maj och juni visar att juni månad var som en normal juni fastän vi har haft stillestånd för reparation av åskledare. Arbetet tog sammanlagt 70 timmar och det kunde utföras under vindstilla dagar i juni. Just så ska förhållandena vara när reparationer ska utföras - inga produktionsförluster - gott!

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov