Kyrkvinden 11 år

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Det är nu snart 11 år sedan Kyrkvinden bildades av ett 60-tal församlingar i Svenska kyrkan men då var det inte så många fler än så som tyckte att det var någon riktigt bra idé. De ekonomiska kalkylerna var acceptabla men förutsättningarna ändrades snart när det blev dags bygga vindkraftverket. Snart kom Leman&Brothers kraschen 2008 och alla var mycket nervösa. Efter en på många sätt besvärlig resa snurrade vårt verk igång 2009 och har sedan dess genererat 57 000 MWh vindel till sina ägare. Det kan vi vara glada och stolta över och i morgon den 20 april är det föreningsstämma igen.

Mera förnybart behövs

Utbyggnaden av vind- och solkraftverk i hela nordvästeuropa har varit mycket framgångsrik och har lett till att vi i Sverige har överskott på el med låga priser som följd. El har blivit en exportprodukt. Men, utvecklingen kommer inte att stanna med det, det kommer att bli än mera förnybart i framtiden och fossilaktier blir allt mindre värda. Läs här nedan en rapport från  Bloomberg New Energy Finance.

Klimatavtalet i Sverige

Nu har även våra kyrkliga företrädare försökt att ta till sig vad som behöver göras här i Sverige som följd av klimatavtalet förra året. Avtalet ska implementeras av det  officiella Sverige men för att nå dit verkar det vara en hel del kvar att göra. En rad kyrkliga företrädare, däribland för Svenska kyrkan, har nu deklarerat vad som kan/borde göras och de riktar en uppmaning till församlingarna i Svenska kyrkan och andra kyrkliga organisationer.

 

 

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov