Gott Nytt 2016

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens styrelse tillönskar härmed medlemmarna ett Gott Nytt år - 2016.

 

Rekordår

 Vi har nu lämnat 2015 bakom oss och konstaterar att det blev ett rekordår. Den samlade elproduktionen slutade på 10 423 MWh eller 10,42 GWh. Det är drygt 10% över den ursprungligen förväntade elproduktionen och mer om detta kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen på föreningsstämman. Det är den goda sidan av av ett mycket blåsigt år som samtidigt har orsakat mycken skada på egendom hos de som drabbats av storm och översvämningar. Det kan ses som goda (billig el) och dåliga sidor av de accelererande klimatförändringarna och vi kan knappast slå oss för bröstet och känna oss tillfreds med läget.

Klimatavtal 2015

Under mycket ståhej slöt världens länder ett nytt klimatavtal i december 2015. Ett avtal som många menar är mycket väsen och för lite verkstad. Men ändå, avtalet finns och det allra viktigaste i överenskommelsen är målsättningen att ökningen av den globala medeltemperaturen ska stanna väl under 2 grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, att länderna ska uppdatera sina klimatåtgärder vart femte år och att klimatbiståndet ska öka. Formuleringar som är i samklang med Kyrkvindens verksamhetsidé. Klicka här för att läsa mera om de olika delmålen i Klimatavtalet 2015.

Föreningsstämman 2016

Föreningsstämman 2016 kommer att anordnas den 20 april i Stockholm, plats preliminärt är WTC Center vid Stockholms central. Boka dagen i din almanacka redan nu!

 

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov