Tio år med vår verksamhetsidé

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

--- En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av för­bränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbetet med energiomställ­ning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profile­ring och tro ---

Ett litet utdrag ur vår verksamhetsidé som vi nu något kan utvärdera i historiens backspegel.

För tio år sedan ansågs kyrkan som koncern betraktad vara den största fastighetsinnehavaren i Sverige. Sedan dess har det kontinuerligt skett försäljning av hus och lokaler och ibland kyrkor. Totala fastighetsbeståndet är nu åtskilligt mindre såväl ifråga om areal och antal. Under samma tid har det skett en omfattande energiomställning, främst genom att man kopplat bort direktuppvärmning med el och i stället anslutit lokalerna till fjärrvärmenäten. Fjärrvärme kommer vanligtvis från stora värmeverk som eldas med biomassa och elkraft som framställs vid dessa kan med dagens vokabulär kallas förnybar energi.

För många församlingar fanns inga möjligheter att ansluta sig till fjärrvärmenät och då gällde det att välja bästa möjlig el. El från vindkraftverk eller solceller var och är den bästa, den som gör minst skada på vår miljö. Initiativet till bilda Kyrkvinden för att äga eget vindkraftverk togs 2003 vid dåvarande Svenska Kyrkans Församlingsförbund och var baserat på en brett upplagd enkätundersökning.

Ekonomiska besparingar

Var det då värt att gemensamt investera 45 000 000 kr? Kyrkvindens elpris har sedan starten 2009 varit 25 öre/kWh och en jämförelsen med el från varje annat bolag måste således göras mot flerårsavtal. Under de sista månaderna är Kyrkvindens pris ca 17 öre lägre än ett flerårsavtal hos andra bolag men under största delen av de 4 åren som vårt verk levererat el har skillnaden varit större än 20 öre. Vårt verk har under denna tid levererat 40 000 MWh och en mycket enkel kalkyl baserat på 20 öre i prisskillnad visar att Kyrkvindens ägare tillsammans betalat 6 000 000 kr mindre för elen än vad man annars skulle ha gjort.

Mer förnybar energi är bra

Frågan om det behövs mer förnybar energi har ställts. Några politiska partier har försökt att profilera sig med åsikten att det inte behövs mer förnybar energi i Sverige, i vart fall inte mer vindkraft och absolut inte med dyra subventioner och, alla energislag ska behandlas lika. Det parti som förfäktar den senare åsikten menar till och med man bör avskaffa energimyndigheten - den anses inte tillräckligt neutral! Läs mer i Energimyndighetens egen kommentar.

Bland annat från detta inlägg, kan vi dra slutsatsen att elkonsumenten via certifikatsystemet får betala endast ca 1,5 öre /kWh till vindkraften och att största delen, ca 2 öre /kWh går till el från bioeldade värmekraftverk. Därtill - inte att förglömma - den ökande tillgången på förnybar el pressar generellt elpriserna nedåt.

Det behövs mer förnybar energi för den är alltid bättre för vår värld än mer fossileldad elkraft eller mer el från kärnkraft. Den stora ökningen av förnybar energi har lett till en kraftig teknikutveckling med snart helt konkurrenskraftiga vindkraftverk och solceller. Det får till följd att det på bred front inte längre är lönsamt att framställa el i fossileldade verk och skulle man verkligen ställa samma krav på samtliga energislag vid byggande, ansvar för avfall och nedmontering av uttjänat verk skulle de inte heller finnas lönsamhet med att bygga kärnkraftverk. Vidare, om vi nu riktar våra blickar västerut mot USA - landet som har varit själva högborgen för all form av oljeeldning finner vi nu ny tongångar. Det som sägs där är inte bara tomt prat utan handling, det visar den här artikeln i Svenska Dagbladet.