Föreningsstämma 2016 - inbjudan

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens föreningsstämma 2016

Härmed kallas Kyrkvindens medlemmar till föreningsstämma den 20 april  kl 13.00. Föreningsstämman hålls på World Trade Center, Klarabergsviadukten nr 70 Stockholm, i lokal Paris.  Här finns den underteckade årsredovisningen med bokslut för nedladdning - handlingar cirkuleras fnv för undertecknande. Vid föreningsstämman kommer årsbokslutet föreligga undertecknat och klart och kanske redan en vecka tidigare för hämtning från vår hemsida.

Vi vill gärna få besked om Ert deltagande i stämman, meddela före den 10 april till mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via SMS till 070-668 79 54

Dagordning för stämman

Stämman genomförs med dagordning i enlighet med föreningens stadgar.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 15.
16. Val av valberedning enligt § 12.
17. Stämmans avslutande.

 GJ