Föreningsstämma 2014

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens föreningsstämma gick av stapeln den 24 april och en pionjär inom svensk vindkraft och styrelsen, Jan-Åke Jacobsson Vessigebro lämnade styrelsearbetet och Niclas Sjöberg Skövde valdes till ny ordförande. Två nya ledamöter, Johan Unger Örebro och Björn Falkeblad valdes in i styrelsen varvid Johan Unger blev vice ordförande

Fredag 25 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följer av av stadgarna och inledningsvis gjordes genomgång av förvaltningsberättelsen och årsbokslutet. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet negativt för 2013 före justering med tidigare överavskrivningar. Det var de stora ansträngningarna med komma ifatt eftersatt underhåll som är den främsta orsaken till det negativa resultatet. Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Årsredovisning för nedladdning och protokollet från stämman finns nu att hämta hem här.

 

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov