Föreningsstämma 2013

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Föreningsstämman genomfördes vid Högskolan i Halmstad den 26 april med ett 15-tal närvarande representanter för våra medlemmar. Denna gång hade tillresta stämmodeltagare möjlighet att delta i och åhöra intressanta föredrag om mer förnybar energi på temat Goda Krafter.

Stämman genomförs med dagordning i enlighet med föreningens stadgar och stämman kunde med godkännande lägga ekonomi- och verksamhetsredovisningar till handlingarna varefter det förrättades val till styrelse. Två styrelseledamöter skulle väljas. Nu hade Carl-Erik Nyström Piteå och Göran Norman Norrköping undanbett sig omval och valberedningen hade därför förslag om att Niklas Sjöberg Skövde och Kristina Granberg Piteå skulle väljas till styrelseledamöter. Stämman beslöt därefter att dessa ska ingå i den nya styrelsen och de hälsas nu välkomna in i styrelsearbetet. Årsbokslut för 2012 finns för att ladda ner via denna länk. Protokollet från stämman finns för hämtning med denna länk. Tyvärr har årtal i protokollrubriken och i huvudet blivit fel, det ska vara 2013, fast det har passerat undertecknande av fyra olika personer!

Bilderna på styrelsen i bildvisningen ovan visar den gamla styrelsen och så fort tillfälle till fotografering ges ska de nya ansiktena "showas up".

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov